Archive for ‘Barnett Newman’

August 12th, 2014

Abstract expressionisme/ #ArtHistory

*CKPLUS.nl: Abstract expressionisme: De voor de oorlog gevluchte avant-gardekunstenaars werden in de VS met open armen ontvangen. Dankzij particulier gefinancierde musea verdrong New York Parijs als centrum van de moderne westerse kunst.

In deze tijd raakte figuratieve kunst uit de gratie, omdat het in verband werd gebracht met het sociaal-realisme van de nazi’s en de sovjets. De modernisten gingen door op de weg van de abstractie die door Mondriaan en het Bauhaus was ingeslagen. Alleen namen namen ze afstand van het vooroorlogse idealisme over kunst en maatschappij.

Het gevoel abstract te willen werken, vrij van de traditie, werd door enkele abstract expressionistische schilders geuit door onvoorbereid en ongecontroleerd op het doek te ‘kliederen’. Zo’n schilderij had geen van tevoren bepaalde betekenis. Die ontstond pas wanneer de kijker zich erin liet meeslepen. Meer……


April 28th, 2014

Mark Rothko And Barnett Newman

De werken van Rothko en Newman, lijken elkaar te raken. Hieronder een slideshow met uitleg maar met nog veel meer vragen, interessant. Ik heb niet overal een antwoord op, nog;)
The works of Rothko and Newman, seem to touch each other. Below is a slideshow with explanation but with a lot more questions, interesting. I do not have an answer for everything, yet;)
Older posts: Newman
Older posts: Rothko
Newman’s work can be seen at the Stedelijk Museum in Amsterdam.

Mark Rothko And Barnett Newman from mjarry