Archive for ‘Amsterdamse school’

June 3rd, 2014

Amsterdamse School 1910-1930/ architectuur

Wikipedia:
De Amsterdamse School is een stijl in de bouwkunst, te plaatsen in de periode van de Moderne Bouwkunst, waartoe ook onder meer De Stijl, het Nieuwe Bouwen, de Chicago School en het expressionisme gerekend worden, die als reactie op de zogenaamde neostijlen te zien zijn. Meer….

De Amsterdamse School kenmerkt zich door gebruik van expressieve en fantastische vormen, verwant aan het expressionisme. Ze is in zekere zin ook een reactie op het rationele werk van H.P. Berlage en dan in het bijzonder op de Beurs van Berlage (1898-1903), die dus uitdrukkelijk niet tot de Amsterdamse School behoort maar gezien kan worden als het begin van het Nederlandse traditionalisme. Ook kan de ontwikkeling verklaard worden uit de overgang van Nieuwe Kunst en de buitenlandse varianten als jugendstil en art nouveau naar wat later – zeker wat betreft de decoratieve kunsten ook wel tot de art deco wordt gerekend. In 1916 bekritiseerde Michel de Klerk de werkmethodiek van Berlage en beschreef daarmee indirect op welke manier de nieuwe beweging zich hiervan distantieerde.

Kijk hier voor oudere posts over de Amsterdamse School….

September 5th, 2010

Museum Het Schip Amsterdamse School/Architectuur

Het vak AudioVisuele Vorming gebruik ik graag samen met architectuur….kunstgeschiedenis..cultureel erfgoed…maar ook aan kunstbeschouwing.
Bij architectuur kun je allerlei ontwerp- en bouwopdrachten bedenken…prachtig om kinderen te leren creëren…..met blokken en (groot)lego in gr 1/2…tot geweldige constructies ontwikkelen van allerlei materialen in de bovenbouw…verschillende technieken…zowel 2D als 3D..individueel of groepsopdrachten….

June 24th, 2010

Amsterdamse School architectuur

Architectuur van de Amsterdamse School in Bergen NH, Park Meerwijk. Introfilmpje voor de leerlingen, AVV en Beeldende Vorming.