Archive for February, 2017

February 17th, 2017

Schoolbreed thema: ‘Dit ben ik’


Lekker gewerkt met de kinderen van de Lucebertschool.  Sociaal emotionele ontwikkeling en de poëzieweek waren het uitgangspunt van het thema: ‘Dit ben ik’.
Alle kinderen hebben een illustratie bij hun gedicht gemaakt. Het gedicht en de illustratie werden digitaal samengevoegd, bewerkt en afgedrukt op hun T shirt. Het was even strijken maar het resultaat is super. Het zijn bijna echte Plintposters geworden;)

Naast dit 2D werk hebben alle kinderen een 3D werkstuk gemaakt van keramiek. Gr 1/2 wat/ wie zit er in jouw hart, Gr 3/4 mijn hoofd vol met gedachten, Gr 5/6 dit ligt op het puntje van mijn tong (glazuur) en Gr 7/8 dit zegt mijn hand (glazuur). Om sociaal te zijn is communicatie erg belangrijk daarom lag de nadruk bij deze opdracht op verbaal en non-verbale taal.

February 13th, 2017

Interview voor de site van LKCA

Voor de nieuwsbrief van LKCA werd ik vorige week geïnterviewd. Vakoverstijgend werken, hoe ik dit in de praktijk toepas. Ik doe dat op heel veel manieren en zoals de titel zegt, haal beeldende vorming uit de knutselhoek, ik zeg eigenlijk nog liever ‘uit de truttige knutselhoek’. Ga lekker vloggen met de kinderen, foto’s bewerken, taal en typografie combineren enz. Het kan op zoveel mooie manieren die betekenisvol zijn voor de kinderen en ook voor mezelf. Ik vind het heerlijk om iedere keer weer iets nieuws te bedenken, anders worden de lessen saai voor de kinderen en voor mij. Hieronder kun je het interview lezen. Op woensdag 8 maart ‘Dag van de Cultuureducatie’: leren combineren.

‘Door te werken met leerlijnen voor beeldend en aan te sluiten bij de thema’s van de school, wordt het werk van kinderen heel persoonlijk. Leerkrachten zien dat door de creatieve opdrachten onderwerpen op een andere manier bespreekbaar worden.’ Een interview met Mieke Rozing, bovenschools cultuurcoördinator en vakdocent beeldend. Meer…..