Interview voor de site van LKCA

Voor de nieuwsbrief van LKCA werd ik vorige week geïnterviewd. Vakoverstijgend werken, hoe ik dit in de praktijk toepas. Ik doe dat op heel veel manieren en zoals de titel zegt, haal beeldende vorming uit de knutselhoek, ik zeg eigenlijk nog liever ‘uit de truttige knutselhoek’. Ga lekker vloggen met de kinderen, foto’s bewerken, taal en typografie combineren enz. Het kan op zoveel mooie manieren die betekenisvol zijn voor de kinderen en ook voor mezelf. Ik vind het heerlijk om iedere keer weer iets nieuws te bedenken, anders worden de lessen saai voor de kinderen en voor mij. Hieronder kun je het interview lezen. Op woensdag 8 maart ‘Dag van de Cultuureducatie’: leren combineren.

‘Door te werken met leerlijnen voor beeldend en aan te sluiten bij de thema’s van de school, wordt het werk van kinderen heel persoonlijk. Leerkrachten zien dat door de creatieve opdrachten onderwerpen op een andere manier bespreekbaar worden.’ Een interview met Mieke Rozing, bovenschools cultuurcoördinator en vakdocent beeldend. Meer…..

2 Comments to “Interview voor de site van LKCA”

  1. met eindeloze bewondering heb ik de site bekeken.

  2. Dank je Hetty!

Leave a Reply